یادگیری خارج از کلاس با رویدادهای نوآورانه آموزشی

هدف مدرسه این است که دانش آموزان را برای زندگی فراتر از مدرسه آماده کند. جامعه امروزی تقاضای بیشتری برای خودآگاهی و مهارت های تخصصی تر دارد. یکی از ساده‌ ترین راه‌ ها برای کمک به پیشرفت دانش ‌آموزان، استفاده از تجربیات یادگیری خارج از کلاس است. استفاده از یادگیری…

ادامه مطلب

آموزش رویداد محور چیست؟

همان طور که از عنوان آن مشخص است آموزش رویداد محور (event-oriented education) رویدادها را در محور فرایند یاددهی-یادگیری قرار می‌دهد. آموزش رویداد محور هم به عنوان یک رویکرد آموزشی و هم به عنوان یک روش آموزشی به کار گرفته می شود. سه مدل آموزش رویداد محور آموزش رویداد محور…

ادامه مطلب