درباره ما

به عنوان دانش آموز، اولیا، مدیر، معلم و مربی، مدرسه را محیطی خشک، بی روح و فاقد نشاط و پویایی یافته ایم که بچه ها با اکراه به آن وارد شده و برای شنیدن زنگ آخر و رهایی از مدرسه لحظه شماری می کنند.

طبق تحقیقات ما، این مشکل که میلیون ها نفر از جمعیت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر آن هستند، دارای سه علت عمده است:

  1. معماری زیست بوم: ساختمان های شبیه زندان
  2. روش های مدیریت و روابط: شیوه انضباطی پادگانی
  3. شیوه های آموزش: خشک و فاقد جذابیت

ما فکر می کنیم این مشکل را با برگزاری رویدادهای نوآورانه آموزشی می توان تا حدودی رفع کرد.

برای این منظور ما بر سه مشکل زیر متمرکز هستیم:

  • کمبود نشاط و پویایی در مدارس
  • عدم توانایی کافی مراکز آموزشی در طراحی و خلق رویدادهای نوآورانه
  • عدم دسترسی مدارس به منابع لازم و مناسب برای طراحی و خلق رویداد

رویدادیشو با استفاده از تیمی متخصص، مجرب و خلاق تلاش دارد از طریق طراحی، اجرا و آموزش رویدادهای نوآورانه آموزشی به کاهش این مشکلات یاری رساند.

رسالت ما

ایجاد نشاط و پویایی در مدارس با وجود تاکید بر آن در اسناد بالادستی در عمل چندان تحقق نیافته است. بیشتر دانش‌آموزان، مدرسه را به صورت محیطی فاقد نشاط، لذت، هیجان، شادی، تحرک و پویایی تجربه می‌کنند. چنین تجربه منفی از مدرسه، با ایجاد احساسات منفی نسبت به محیط آموزشی و تحصیلات در دانش‌آموزان، بسیاری از اهداف آموزشی را با ناکامی مواجه می‌سازد. رویدادیشو با طراحی و اجرای رویدادهای نوآورانه آموزشی سعی دارد نشاط و پویایی را به مدرسه بازگرداند.

 

افتخارات ما

  • استارتاپ برگزیده بوتکمپ سفیران نوآفرینی آموزشی توسط بنیاد بین المللی خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی
  • دریافت امتیاز استقرار در مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
  • طراح برگزیده کشوری رویداد سالانه …

 

 

هم بنیانگذاران رویدادیشو

 

 

 

بوم مدل کسب و کار رویدادیشو

 

Comments are closed.