راهنمای کامل اجرای رویدادهای آموزشی گانیه در کلاس درس

رویدادهای آموزشی گانیه

رابرت ام. گانیه (Robert M. Gagné) (1916-2002) که به عنوان یک پیشگام در روانشناسی تربیتی معروف است، اصول طراحی آموزشی را با رویکرد سیستماتیک خود در دوران جنگ جهانی دوم که اغلب به عنوان مدل گانیه شناخته می شود، متحول کرد. ایده کلی، که امروزه آشنا به نظر می رسد،…

ادامه مطلب