اجرای رویداد ساعت نبوغ در کلاس درس

در تعلیم و تربیت پیشرو، یافتن راه هایی برای هیجان انگیز کردن یادگیری و همچنین دادن فرصت هایی به دانش آموزان برای کشف علایق خود و بروز دادن خلاقیت، بسیار مهم است. به عنوان یک مربی، می توانید این کار را با استفاده از شیوه های نوآورانه مانند ساعت نبوغ…

ادامه مطلب