رویداد آموزشی چیست؟

رویداد آموزشی

کودکان به طور طبیعی کنجکاو و آماده برای یادگیری هستند. با این حال معمولا در مدرسه از این پتانسیل بالقوه استفاده بهینه‌ای نمی‌شود و بیشتر دانش‌آموزان نسبت به مدرسه احساس چندان مثبتی ندارند. بخشی از این مشکل مربوط به اکوسیستم مدرسه است و بخشی نیز به شیوه‌های آموزش مرتبط است….

ادامه مطلب