رویدادهای آموزشی طبیعت محور و مزایای آن برای کودکان

رویدادهای آموزشی طبیعت محور و مزایای آن برای کودکان

در زندگی شهری امروزی، کودکان در آپارتمان بزرگ می شوند و ارتباط کمی با طبیعت دارند. این در حالی است که اجداد بشر 99 درصد از دو میلیون سال گذشته را در آغوش طبیعت به سر برده‌ اند. بنابراین نیاز و وابستگی به طبیعت در جسم و روان ما حک…

ادامه مطلب