برگزاری رویدادهای نوآورانه آموزشی در مدارس: از صفر تا صد

برگزاری رویدادهای نوآورانه آموزشی در مدارس تصویر 1

افزون بر فعالیت‌های آموزشی روزمره که در مراکز آموزشی رخ می‌ دهد، برخی از مدارس پیشرو، فعالیت های آموزشی جذابی را خارج از فضای تکراری کلاس ها، تحت عنوان رویداد آموزشی اجرا می نمایند. برخی از این رویدادها نوآورانه بوده و رنگ و بوی خلاقیت و نوآوری با خود به…

ادامه مطلب