مشارکت دادن دانش آموزان در یادگیری با رویدادهای نوآورانه آموزشی

مشارکت دادن دانش آموزان در یادگیری با رویدادهای نوآورانه آموزشی

تحقیقات نشان داده است که مشارکت دادن دانش‌ آموزان در فرآیند یادگیری، توجه و تمرکز آنها را افزایش می‌دهد. آنان را تشویق می‌کند تا مهارت‌های تفکر انتقادی سطح بالاتر را تمرین کنند و تجربیات یادگیری معنادار را ترویج می‌کند. مربیانی که رویکرد دانش آموز محور را برای آموزش اتخاذ می…

ادامه مطلب

برگزاری رویدادهای نوآورانه آموزشی در مدارس: از صفر تا صد

برگزاری رویدادهای نوآورانه آموزشی در مدارس تصویر 1

افزون بر فعالیت‌های آموزشی روزمره که در مراکز آموزشی رخ می‌ دهد، برخی از مدارس پیشرو، فعالیت های آموزشی جذابی را خارج از فضای تکراری کلاس ها، تحت عنوان رویداد آموزشی اجرا می نمایند. برخی از این رویدادها نوآورانه بوده و رنگ و بوی خلاقیت و نوآوری با خود به…

ادامه مطلب