رویدادهای مبتنی بر آموزش علاقه‌محور در کلاس درس

آموزش علاقه‌محور

توجه به رغبت و علاقه دانش‌آموزان در آموزش یکی از اصول اساسی تعلیم و تربیت است. این اصل اما در عمل چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به ویژه در آموزش علوم، عدم توجه به علایق دانش‌آموزان باعث دلزدگی آنها از علم می‌شود. ما در این مطلب رویکرد و رویداد آموزشی…

ادامه مطلب