یادگیری مبتنی بر اشتیاق و رویدادهای نوآورانه آموزشی

یادگیری مبتنی بر اشتیاق

آموزش مؤثر به دانش آموزان به معنای شناخت آنها و علایقشان و استفاده بهینه از آن است. معلمان همیشه این توانایی را داشته اند که تأثیر زیادی بر دانش آموزان خود بگذارند. یادگیری مبتنی بر اشتیاق، از عمیق‌ترین انگیزه های دانش آموزان برای آموزش بهره می برد. رویدادهای نوآورانه آموزشی…

ادامه مطلب