تبدیل طرح های آموزش و پرورش به رویدادهای نوآورانه آموزشی

طرح نویسنده کوچک

در این نوشتار به امکان سنجی و بررسی راهکارهای تبدیل طرح های رسمی آموزش و پرورش دوره ابتدائی، به رویدادهای نوآورانه آموزشی، می‌پردازیم. امروزه مدارس پیشرو در آموزش، علاوه بر طرح های رسمی که از طرف آموزش و پروش به مدارس ابلاغ می گردد، طرح هایی را به صورت خودجوش…

ادامه مطلب